Valse motieven

De industriële revolutie heeft onze verantwoordelijkheden sterk verandert. Voordat in Engeland in de 19e eeuw de eerste fabrieken in gebruik