Valse motieven

De industriële revolutie heeft onze verantwoordelijkheden sterk verandert. Voordat in Engeland in de 19e eeuw de eerste fabrieken in gebruik

Praat minder, zeg meer

Stilte is een ondergewaardeerd begrip. Wanneer er een korte stilte valt, hebben veel sprekers de neiging om die “ongemakkelijke” stilte